Gennemført planlægning

Siden bekendtgørelsen af Kommuneplan 2015 er der udarbejdet en række tillæg til denne og igangsat arbejde med en række sektorplaner, der skal supplere kommuneplanen.

Sidst redigeret 25-8-2017