IT, demokrati og dialog

Som verdens største kommune har kommunen en række særlige udfordringer. Åbenhed, brug af moderne teknologi og dialog skal sikre en levende kommune, hvor borgerne føler sig som en del af demokratiet.

Vores store kommune med enorme geografiske afstande mellem de beboede områder stiller særlige udfordringer i forhold til inddragelse af borgerne.

Hvordan kan vi sikre at borgerne aktivt tager del i kommunens udvikling og fortsat føler nærhed til den politiske beslutningsproces på trods af de store afstande? Hvordan sikrer vi en levende kommune med et demokratisk overskud og en god, konstruktiv debat og dialog om kommunens virke, der kan være med til at styrke sammenhængskraften i Qaasuitsup kommunia?

Qaasuitsup Kommunia ønsker at blive endnu bedre til at formidle kommunens udfordringer og problemstillinger til en bredere kreds. Qaasuitsup Kommunia skal således være en kommune, der er kendt for sin åbenhed og vilje til at finde nye måder at inddrage kommunens borgere på. Lige fra en bedre oplysning om borgernes fundamentale rettigheder til afprøvning af nye metoder til borgerinddragelse.

Ved at involvere og turde spørge borgerne tidligt i forbindelse med større projekter og beslutninger frigives vigtig lokal viden og lokal-kendskab, og der udløses en langt større grad af engagement og ansvar efterfølgende.

Den næste generation af borgere skal oplæres i dialog og debat og kunne mestre diskussionen og deltage aktivt, så det bliver naturligt for børn og unge at deltage aktivt i demokratiet.

Brug af moderne teknologi er en af de måder, hvorpå vi vil søge at skabe en større nærhed mellem borger og kommune. Den nye hjemmeside bliver i fremtiden en vigtig fælles platform, der kan være med til at binde kommunen sammen fra nord til syd, fra by til bygd og komme helt tæt på borgerne uanset hvor de er.

Internet og bredbånd til alle kommunens borgere skal prioriteres højt. Vi ønsker, at der skal være plads til forskellene og den kulturelle mangfoldighed i vores store kommune.

Nogle af de store udfordringer kommunen står overfor stiller særligt krav til, at vi organiserer os på en anden måde, end vi plejer.

Ud over udviklingen af de digitale muligheder for borgerinddragelse, kommunikation med borgerne samt kommunens administrive opgaver, skal der også i alle byer og bygder være fokus på de fysiske bygninger.

Vi skal have fokus på at arbejde mere helhedsorienteret og projektbaseret sammen på tværs af forvaltningerne, sektorer, faggrænser og geografi. Sammen skal vi udvikle og udvælge nye projekter, der kan være med til at gøre en forskel, og selve måden vi organiserer os på bliver afgørende for om vi lykkes med opgaven eller ej.

I fremtiden skal vi også blive bedre til at systematisk at evaluere og vurdere kommunens forskellige initiativer og aktiviteter. Hver gang vi kaster os ud i et nyt projekt skal vi efterfølgende bruge lidt energi på at samle op på den pågældende aktivitet. Dette indebærer, at vi spørger de forskellige mennesker, der er involveret i projektet. Hvad gik godt? Hvad kan gøres bedre?

På den måde kan kommunen blive klogere fra projekt til projekt og undgå at gentage de samme fejl om og om igen.

Qaasuitsup Kommunia ønsker at være kendt som en gæstfri kommune med udsyn og engagement – både nationalt og internationalt. Gennem nye samarbejder, netværk og vidensdeling og ved ny brug af moderne teknologi vil vi orientere os globalt og skabe grobund for nye venskaber og fremtidig udvikling.