Høring - Vedtægter og regulativer

Forslag til Hundevedtægt Kommune Qeqertalik.

Kommune Qeqertalik Kommune Qeqertalik har ikke haft en gældende hundevedtægt siden kommunens oprettelse. Der er derfor blevet udarbejdet et forslag til en ny hundevedtægt.

Hundevedtægtens formål

En hundevedtægt bidrager til at sikre ordenlige forhold for hunde i kommunen. Desuden stiller denne krav til en mere stringent procedure for de borgere, som ønsker at holde hunde, hvilket blandt andet vil være behjælpelig for daglig sagsbehandling.

Forslag til Hundevedtægt er fremlagt i offentlig høring i perioden: 17.09.2021 til og med 12.11.2021.

Forslaget til Hundevedtægt er i høring i 8 uger. I den periode kan alle – borgere, virksomheder, institutioner, foreninger m.fl. – fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Du kan afgive dit høringssvar til kommunen pr. mail til plan@qeqertalik.gl. Du kan også aflevere dit svar til din lokale Sullissivik eller sende det til kommunen.

Efter offentlighedsfasen behandler kommunalbestyrelsen eventuelle indsigelser og ændringsforslag, og derefter kan forslaget vedtages endeligt.

Såfremt du har indsigelser eller bemærkninger til høringen skal de være kommunen i hænde senest den 12.11.2021.

 

FORSLAG TIL HUNDEVEDTÆGT FOR KOMMUNE QEQERTALIK