Planstrategi

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 4. juli 2017 godkendt Planstrategi 2017 med beslutning om, at Qaasuitsup Kommuneplan 2014 – 2026 revideres som en delrevision, hvor der særligt arbejdes videre med fokusområderne Infrastruktur med trafik og lufthavne, erhvervsudvikling samt friarealer og byrum. Herudover skal der ske en opdatering af den gældende kommuneplanen, som dynamisk er blevet opdateret med kommuneplantillæg.

 

PDF med Planstrategi 2017