Uddannelse

Strategien rækker mange år ud i fremtiden. Derfor er uddannelse af børn og unge fortsat et af de allervigtigste indsatsområder. Læring skal imidlertid ikke kun være for børn og unge. Efteruddannelse og en opkvalificering af arbejdsstyrken er meget vigtig.

I Qaasuitsup Kommunia ser vi læring og uddannelse som nøglen til den fremtidige udvikling af samfundet. Gennem læring og uddannelse giver vi vores børn og unge de nødvendige værktøjer, kompetencer og redskaber til at møde fremtidens udfordringer.

Qaasuitsup Kommunia prioriterer derfor læring og de fysiske rammer for læring højt. Vi ønsker at klæde vores børn på, så de uddannelsesmæssigt kan begå sig og måle sig med andre børn i verden.

En forudsætning for, at vi sammen kan udvikle fremtidens skole er, at det sociale fundament er på plads. Vi skal tage hånd om problemer tidligt og handle hurtigt, så de ikke vokser. Vi skal holde hinanden op på den fælles opgave det er, at skabe tryghed og gode rammer for vores børn og unge.

I fremtiden er det vigtigt at flere unge færdiggør deres uddannelse og uddanner sig på et højere niveau, end tilfældet er i dag. Vi skal gøre en særlig indsats for at kunne tiltrække kompetente lærere til kommunen.

Qaasuitsup Kommunia ønsker at være med til at udvikle nye måder at tænke uddannelse og skole på, der kan være med til at fastholde de unge på en ungdomsuddannelse.

Måske kan man i fremtiden kombinere en ungdomsuddannelse med en sportsinteresse? De nødvendige fysiske rammer for de forskellige uddannelsesforløb – kollegieboliger og lignende - skal etableres hurtigst muligt.

Qaasuitsup Kommunia ønsker at prioritere læring og de fysiske rammer for læring højt.

I Qaasuitsup Kommunia værdsættes nysgerrighed, mod og lyst til at lære nyt – uanset alder. Efteruddannelse er en forudsætning for en udvikling af arbejdsmarkedet. Der er for eksempel for mange, der har svært ved at læse og vi har brug for en kortlægning af svage læsere og problemets omfang.

Arbejdsmarkedsrelaterede kurser og uddannelser søges styrket i fremtiden. Opkvalificering, arbejdsprøvning og revalidering er nogle af de initiativer, vi vil arbejde videre med.

Der vil fortsat være fokus på udvikling af erhvervsuddannelsesområdet gennem Piareersarfiit. Vi vil tilbyde gode efteruddannelsestilbud og kurser til alle, der ønker at dygtiggøre sig og udvikle nye kompetencer til at kunne løse fremtidens erhvervs- og arbejdsmæssige udfordringer i kommunen.

Den ældre generation har en stor viden om mange forhold, som i dag ikke udnyttes eller gives videre til næste generation. Qaasuitsup Kommunia ønsker at stimulere vidensudveksling og aktiviteter på tværs af generationerne, så de unge lærer fra den ældre generation og omvendt.

Qaasuitsup Kommunia vil inddrage moderne teknologi som et vigtigt element i udviklingen af uddannelsesområdet. Vi skal i højere grad bruge teknologi til at løse nogle af de udfordringer, vi står overfor.

Udover kendskab til moderne teknologi bliver gode sprogkundskaber meget vigtige i Nordvestgrønland i fremtiden. Internationale studie- og sprogophold i engelsksprogede lande kunne udvikles som et tilbud til vores unge.

Qaasuitsup Kommunia satser på en udbygning og styrkelse af de nuværende uddannelsesinstitutioner. Samtidig har kommunen tanker om at udbygge uddannelsesområdet inden for klima, samfund, kultur og sprog.