Tusarniaanermut - Pilersaarusioriaaseq

21.08.2017

Qaasuitsup Kommuniani 2017-mut Pilersaarusioriaasissaq pillugu pisortatigoortumik nalunaarut

Kommunalbestyrelsip 4.juli 2017 ataatsimiinnermini 2017-mut Pilersaarusioriaasissaq akueraa aalajangiullu-gulu, Qaasuitsup Kommunianut Pilersaarut 2014-2016 nutarteriffigineqasasoq immikkoortut nutarteriffiginerisigut.

Pilerasaarusiornermi iliuusissiaq uppernarsaataavoq, anguniakkanik takorluukkanillu allaaserinniffiusoq kommunep ineriartuutissaanik aammalu tunngaviliisoq kommunep pilersaarutaasa qanoq nutarteriffiginissaannut. Taamaattumik innuttaasutut takussutissinneqassaatit iliuusissiap atuarneratigut kommune qanoq siunnerfilersorsimanersoq.

Kommunep pilersaarutaanik nutarterineq aallartisarneqassaaq 2017-p ukiaani.

2017-mut Pilersaarusioriaasissiaq atuarnissaanut periarfissaqarputit kommunep pilersaarutaanut iserfissiaq nutaaq www.qaasuitsup.plania.gl qupperlugu imaluunniit iserfissiamut ”PILERSAARUSIORIAASEQ” toorlugu.

Nunap immikkoortuini pilersaarutit tusarniutigineqarnerinut iserfissaq:

http://qaasuitsup-sp.cowi.webhouse.dk/dk/hoering_-_sektorplaner.htm

 

22.12.2016

Kommunalbestyrelsip novembarip 29.–ini 2016 Qaasuitsup Kommuniani Iliusissatut Pilersaarut akuersissutigaa massakkut tusarniaassutigineqartoq.

Iliusissatut pilersaarutip imarai kommunip ineriartornermigut anguniagai siunissamilu angorusutai aammalu kommunimut pilersaarutip qanoq kukkunersiorneqartarnissaa pillugu aalajangiussat. Taammaammat innutaasutut tassuunakkut kommuni sumut ingerlanersoq atuarsinnaavat.

Massakkut periarfissaqalerputit 2016-imut Iliusissatut Pilersaarutip atuarnissaanut kommunip pilersaarutaata isertarfianut nutaakkut uani, www.qaasuitsup.plania.gl. Piffissami 22.12.2016 - 02.03.2017 –ip tungaanut maalaaruteqarsinnaavutit, oqaaseqaatit oqaatigiumasalluunniit pilersaarut pillugu ingerlateqqissinnaavat. Imaaliussaatit, allakkatigut uunga, plan@qaasuitsup.gl imaluunniit sianerlutit oqarasuaammut 947846, 947655 imaluunniit 947873. Aamma tusarniaanermut pilersaarutinut isertarfikkut toqqaannartumik akissuteqarsinnaavutit ugguuna: www.qaasuitsup.plania.gl/gl/tusarniaanermut_akissut

2016-imut Iliusissatut Pilersaarutip nassiunneqarnera ilutigalugu kommunip immikkoortortaanut marluusunut pilersaarutit tusarniussutigineqarput.

Tusarniaanermut akissut