Høring - Sektorplaner

21.08.2017

Offentlig bekendtgørelse af Sektorplan for Trafik og Sektorplan for Frirum

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 4. juli 2017 godkendt sektorplaner for hhv. Trafik og for Frirum,

Sektorplanen for ”Veje, stier og færdsel” danner et samlet grundlag for fremtidig drift af kommunens veje og stier, samt ønsker om forbedret sikkerhed omkring færdsel i byerne. Der er med sektorplanen udarbejdet kortmateriale for samtlige byer og bygder, med klassificeringer af vejnettet, snerydning og oplag, samt forbindelser mellem sygehus og heliport og asfalteringsønsker.

Sektorplanen ”Friarealer og rekreative aktiviteter” samler materiale fra kommunens byer og bygder relateret til fremtidige udviklings ønsker af frirum og uderum i bostederne og ønsker om forbedrede aktivitets muligheder. Dermed er der med denne sektorplan lavet et samlet overblik og planlægningsgrundlag for den fremtidige udvikling fokuseret på anlæg og planlægning af byrum.

Du har mulighed for, at læse sektorplanerne på kommunens nye planportal på www.qaasuitsup.plania.gl. eller direkte via linket "SEKTORPLANER" i menubjælken oven for.

 

22.12.2016

Forslag til sektorplanerne er godkendt på møde i udvalg for Infrastruktur, Anlæg og Miljø den 30/06/2015, som planlægningsværktøj til koordinering og prioritering af strategier og indsatser, der løbende skal udmøntes i projekter.

Sektorplanen er i offentlig høring i ti uger fra den 22.12 2016 til den 02.03.2017.

Sektorplanerne skal ses som et værktøj til at samle kommunens strategier og politikker indenfor et område eller tema og konkretisere målsætninger og indsatsområder, som løbende skal udmøntes i projekter.

Sektorplanerne er endvidere tilvejebragt ud fra et ønske fra Selvstyret om mere helhed og sammenhæng på tværs af sektorer, samt for bedre koordinering mellem kommunen og Selvstyret.

Tanken er, at der skal udarbejde en række sektorplaner i kommunen. I første omgang er der arbejdet med byernes frirum og trafik.

Kommunalbestyrelsen vil gerne i dialog med borgere, organisationer og virksomheder om sektorplanen. Dette gør du ved at skrive til plan@qaasuitsup.gl eller ved at ringe på tlf. 947846, 947655 eller 947873. Du kan også afgive dit høringssvar direkte på planportalen her: www.qaasuitsup.plania.gl/dk/hoeringsvar

Høringssvar