Forord

Hvert fjerde år skal kommunerne i Grønland tage stilling til om de ønsker at revidere deres kommuneplan helt eller delvist. Som en del af planen skal der udarbejdes en planstrategi, der udstikker en kurs for udviklingen og giver et overblik over kommunens fremadrettede aktiviteter.

Strategien skal vise visionerne for kommunens fremtidige udvikling og samtidig være konkret og handlingsorienteret. Strategien er det første skridt hen imod en ny kommuneplan for Qaasuitsup Kommunia.

Kommunens Planstrategi har et 12-års sigte, men revideres hvert fjerde år. I Qaasuitsup Kommunias Planstrategi 2017 har vi derfor valgt at fokusere på de projekter og udviklingsinitiativer, som i de kommende 4 år skal være med til at bringe os nærmere på visionens overordnede mål.

Kommunalbestyrelsen har besluttet at værdierne vækst gennem mangfoldighed skal være gennemgående i denne planstrategi.

Udvalget havde indstillet til Kommunalbestyrelsen, at det fremsendte forslag skulle udbygges med: Hvad vil vi være kendt for i Qaasuitsup Kommunia og hvordan får vi erhvervsudvikling til at træde endnu mere i karakter, med hensyn til fiskeri, forskning og uddannelse samt turismeerhvervet. Nærværende plan indeholder dette.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at planen skal kunne tilpasses, hvis der sker en kommunedeling.

Kommuneplanen bliver løbende ajourført med kommuneplantillæg.

Kommunalbestyrelsens ønske om, at planen skal kunne tilpasses, hvis der sker en kommunedeling kan kommenteres således, at hvis kommunen deles, gælder der stadigvæk det samme lovgrundlag, som fremgår af nedenstående lovgrundlag.

Såfremt kommunen deles, nedsættes nye kommunalbestyrelser, og det er disse kommunalbestyrelser, som skal lave Planstrategi ud fra deres mål og visioner.

Nærværende plan kan naturligvis bruges som udgangspunkt, men det er de nye kommunalbestyrelser og deres politikker, som er udgangspunktet.

Planstrategi 2017 danner grundlag for revision af kommuneplanen. Nærende foralag til Planstrategi 2016 indeholder anbefaling om, at vedtage en konstaterende kommuneplan, idet nærværende Kommunalbestyrelsen herved overdraget et aktuelt materiale til den eller de nye Kommunalbestyrelser.

Kommunalbestyrelsen lægger med Planstrategien op til, at der skal foretages en delvis revision af kommuneplanen, og at der i Kommuneplan 2017 – 29 skal sættes særligt fokus på planlægningen for turisme og erhvervsudvikling. Sideløbende arbejdes der for udvikling af infrastrukturen, hvor der afventes beslutning om realisering af de tre programpakker om infrastruktur og lufthavne.

God læselyst.

På vegne af kommunalbestyrelsen

Ole Dorph

Borgmester

 

Sakio Fleischer

Udvalg for Infrastruktur, anlæg, og Miljø