Kultur og identitet

Foreningslivet og kulturlivet skaber fællesskab og identitet. De kommende års planlægning skal støtte og videreudvikle det store potentiale i et øget fokus på, at sikre gode mødesteder og plads til udfoldelse i bostederne.

’Inuit har haft fysisk og åndelig livskraft til at overleve og udvikle sig, overskud til i forlystende samvær at udfolde deres fantasi og skabertrang. Der var plads til at være menneske’.

’Igennem forfædrenes visdom og levevis har inuit på trods af de ydre vilkår formået at skabe en levedygtigt kultur som på en stærk og særpræget måde kommer til udtryk i deres ceremonier, ritualer og fester. Hvor menneskene har været forsamlet, var udfoldelse af humor og festlighed et typisk inuit-karaktertræk’.

I Nordvestgrønland sætter vi kulturen højt, og vi er kendt for et stærkt og levende kulturliv med det grønlandske sprog i centrum. Lige fra traditionelt håndarbejde og håndværk fra Qaanaaq til moderne grønlandsk rockmusik på verdens nordligste rockfestival NIPIAA i Aasiaat.

Kultur giver fællesskab og sammenhold. Om det er en fodboldturnering, en rockfestival, et hundeslædevæddeløb eller en kaffe-mik er det aktiviteter, der alle udgør en del af vores fælles levende kultur og identitet.

Qaasuitsup Kommunia sætter kulturen højt og ønsker at være en levende kommune med en mangfoldighed af kultur, kulturelle oplevelser og aktiviteter at byde på.

Qaasuitsup Kommunia har et meget aktivt og levende foreningsliv, vi gerne ser vokse i fremtiden. Der skal være gode faciliteter til foreningerne og forsamlingshusene skal nytænkes og moderniseres. Der skal etableres gode mødesteder. Både de små intime mellem husene og de større offentlige steder og anlæg med plads til sport og udfoldelse.

Slædehundene er en vigtig del af den nordvestgrønlandske kultur. Klimaforandringerne har betydet færre slædehunde, men slædehundene er stadigvæk et levende arbejdsredskab for fiskere og fangere og en del af en vores identitet, som vi skal værne om.

Kommunens enorme geografiske udbredelse betyder, at vi i kommunen har en mangfoldighed af dialekter. Denne rigdom og variation i sproget er et af de områder kommunen ønsker at styrke og bevare i fremtiden.

Qaasuitsup Kommunia ønsker også at integrere tilflyttere bedre i samfundet gennem en særlig indsats for grønlandsk sprogundervisning til nyankomne.

Kultur overskrider sproglige barrierer og går på tværs af landegrænser og nationaliteter. Igennem et øget fokus på vores kultur vil vi få nye muligheder for at etablere venskaber og møde andre fremmede kulturer. Qaasuitsup Kommunia ser kulturen som et vigtigt led i det at udvikle nye internationale samarbejder og åbne sig op mod verden.